Home » Handlingsplan

Handlingsplan

Massasjeskolens handlingsplan

Det vil bli undervist i følgende:

 • Palpering
 • Grunnleggende massasjeteknikk
 • Terapeutisk muskeltøyninger
 • Funksjon og bevegelsestesting
 • Triggerpunkt og myosebehandling (pressur)
 • Tilpasset treningsopplegg for klienten
 • Tilpasset egentøyningsprogram for klienten (stretching)
 • Tilnærmelsesmetodikk (terapeut / klient samspill)
 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Histologi (begrenset til vevstypene i bevegelsesapparatet)
 • Terminologi
 • Sykdomslære
 • Grunnleggende ergonomi
 • Hygiene
 • Etikk
 • Journalføring, opptak av anamnese og regler for innhenting, bruk, oppbevaring og sletting av personopplysninger.
 • Nasjonalt standardisert førstehjelpskurs
 • Veiledning i oppstart av egen virksomhet,
 • lover, regler, forskrifter som regulerer utøvelsen av yrket.

Timetall som skal gjennomføres:

 • 235 undervisningstimer i massasje/ muskelterapi, samt terapeutiske metoder i teori og praksis
 • 165 undervisningstimer i anatomi og fysiologi, skade og sykdomslære i teori og praksis
 • 67 undervisningstimer lærerveiledet praksis
 • 150 dokumenterte praksistimer eksternt uten veiledning. Her må lister leveres skolen hver måned med underskrift fra den som har fått massasje.
 • Skolen krever minimum 90 % tilstedeværelse i undervisning på skolen og 100 prosent tilstedeværelse i lærerveiledet og ekstern klientpraksis.

Det skal det i løpet av studiet skrives en fagoppgave som skal innleveres og godkjennes før det gis adgang for å gå opp til eksamen.

Det kreves meget stor egeninnsats i form av selvstudier, både i praktiske og teoretiske fag.

Studiet avsluttes med en teoretisk og en praktisk eksamen.

Utdanningen er organisert som et deltidsstudium, og går over ca 1 år og  med totalt 13 helgesamlinger.

Betingelser

Dersom en student velger å slutte før avlagt eksamen, eller av andre grunner
ikke kan/ ønsker å gjennomføre/ fullføre kurset, skal hele studieavgiften
allikevel betales.

Dersom en student slutter på skolen på grunn av dokumenterte medisinske årsaker/ legeerklæring, skal studenten dekke kostnaden for de 3 neste samlingene.

Krav til søknad er generell studiekompetanse eller realkompetanse. For at kravet om realkompetanse skal oppfylles må du være fylt 25 år. I tillegg må du dokumentere den yrkesaktiviteten du har hatt ved CV og attester. Skolen vil vurdere hver enkelt søker i forhold til den dokumentasjon som fremlegges og forbeholder seg retten til å godkjenne eller ikke basert på en helhetsvurdering.

Skolen har tilholdssted i Tromsø og er den første massasjeskolen i Nord- Norge som utdanner massører på høyt nivå.

Når du utdanner deg ved vår skole, kan du søke om medlemskap i Norges Massasjeforbund og / eller MF

Lærer og faglig ansvarlig for den teoretiske delen er kiropraktor Per Nyman Andersen.

Lærer og faglig ansvarlig for den praktiske delen er massasjeterapeut Vigdis Albrigtsen.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!