Home » Priser

Priser

Utdanningen koster totalt kr. 74.000,-

4.000,- betales ved bekreftelse om plass ved utdanningen .

Alt av skolebøker og kompendier er inkl. i prisen.

Begrenset antall plasser.

Finansiering

Skolen kan gi betalingsavtale i 4 avdrag til den enkelte på forespørsel.
Lån i Statens Lånekassen gis ikke til denne utdannelsen!

Betingelser

Dersom en student velger å slutte før avlagt eksamen, eller av andre grunner
ikke kan/ ønsker å gjennomføre/ fullføre kurset, skal hele studieavgiften
allikevel betales.

Dersom en student slutter på skolen på grunn av dokumenterte medisinske årsaker/ legeerklæring, skal studenten dekke kostnaden for de 3 neste samlingene.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!